LOTU VƏ DEMƏ QOQ İCRA NUMAYADƏSİ

Cəmiyyət 16-fev, 12:559 admin 6 0


               
XƏZƏR RAYONUNUN TÜRKAN İCRA NÜMAYİNDƏSNİN GÖRÜLMÜYƏN SƏRVƏTİ VƏ ÖZ BAŞNALİQLARİ VE LOTLUĞU İCRA NÜMAYƏDESNİN 100000 MİNLİK MAŞİN VE 50000 MİNLİK NÖMRE 90-UX-009 VE DAXİLİ İŞLER NAZRİNİN QADAĞA QOYDUĞU FİFA SİQNAL BU GÖRƏSN KİMƏ ARXEYİNDİ BELE BU QƏDƏR SƏRVƏT HARDAN 15000000 BARNİKLER  VÜQAR BALAYEV HEKKESİ SAYMİR RAYONUN HÖRMETLİ İCRA BASCİSİ ELSEN MELLİMİ BELE SAYMİR QƏSƏBƏ SAKİNLƏRİNDƏN ALDİĞMİZ MƏLUMATA GÖRƏ VÜQAR MELLİME İCRA BAŞÇISI GÖSTƏRİŞ VERMİŞDİ TÜRKAN QESEBESİNDE 70-80 SORT QEYRİ QANUNİ ZƏBT OLUNMUŞ TORPAQ SAHƏSİ VAR ORANİN HASARİ SÖKÜLSÜN VÜQAR MELLİM HƏLƏDƏ ORANİ SÖKDÜRMÜYÜB YƏQİN Kİ HƏMİN YER VÜQAR MELLİMİN ÖZÜNƏ MƏXSUZDUR QESEBEDE DAŞ DAŞ ÜSDƏ QOYMAQ ÜÇÜN VÜQAR MELLİMİN HAQİNİ  VERMƏK LAZİMDIR YOXSA HƏMİN EV O ADAMIN BAŞİNA UÇRARLAR VÜQAR MELLİM BES NİYE İCRA BAŞÇISNIN GÖSDƏRİŞ VERDİYİ YERİ SÖKDRMÜSƏN ƏKSİNƏ ORADA BƏZİ TİKLİLERİ APARLİR VÜQAR ELŞEN MELLİMİ SAYMİR ÖZ QANUNLARNI İCRA EDİR TÜRKAN QƏSƏBƏ SAKİNLƏRİ QƏSƏBƏDƏ PALÇIXDA EŞƏLƏNE -EŞƏLƏNƏ QALIBLAR VÜQAR MELLİM ÖZÜ ÜÇÜN ŞƏXSİ YOL ÇƏKDİRİBDİ ŞƏKİLLƏRİNİ AŞAĞDA GÖSDERİRİK BU YOLU VÜQAR MELLİM ÖZ ŞƏXSİ HESABİNA ÇƏKDİRİB GÖRÜN BUNUN NE QƏDƏR SƏRVƏTİ VARSA MİLYONLAR XƏCLƏYİB BURA  VÜQAR MELLİMİN TƏYİN ELEDİYİ BELEDİYE SEDRİNİN VE VÜQAR MELLİMİN BAĞ EVLƏRİNƏ BAXİN YANBAYANDIR QİYMETİ MİLYONLARLA ÖLÇÜLÜR  BUNDAN QABAĞÇI ŞİKAYƏTMİZDƏ VÜQAR MELLİM OXUMUŞDU VE ÇIXIB QƏSƏBƏNİN İÇİNDƏ DEYİR Kİ ƏLİNİZDƏN GƏLƏNİ ARDNİZA QOYMAYİN MƏNƏ HEÇKƏS HEÇNƏ EDƏBİLMƏZ NƏ QƏDƏR İNTERNET XƏBƏRLƏRƏ VERİRSNİZ VERİN MEN BU RAYONDA İSDEDİYİMİ EDİRƏM MƏNƏ HEKÇƏS HEÇNƏ EDƏ BİLMƏZ RAYONUN AĞASİ ÖZÜMƏM MƏNİM BU RAYONDA SÖZÜM  İCRA BAŞÇISNIN SÖZÜDÜR MƏN NƏ DESƏM ODA DESTEKLİYECEK MƏN BU TEZ VAXDA İCRA BAŞÇISI GÖRƏRSİNİZ ONDA MƏNİM GÜCÜMÜ GÖRƏRSİNİZ   VÜQAR MELLİM ARXASINDAKİ GÜC NƏ QƏDƏR MÖHKƏMDİRSƏ QƏSƏBƏ SAKİNLƏRİNƏ QAN UDURUR QƏSƏBƏ ELEBİLKİ HANSİSA DAĞA OXSAYİR ZİBİLİYƏ BİR BAXİN HƏLƏ  VÜQAR MELLİMİN QOYDUĞU QAYNI BƏLƏDİİYƏ SEDRİ HARA BAXİR GÖRƏSƏN QƏSƏBƏDƏ ZİBİLİKDƏN DƏRBEŞMEK OLMUR BU YEZNE QAYIN VERİB EL -ELE QƏSƏBƏNİ TALAN EDİRLER NƏ QƏDƏR BOŞ TORPAQ VARSA SAXTA YOLLARLA ÖZELLƏŞDİRİB SATILLAR  HÖRMƏTLİ AZERİQAZIN RƏHBƏRLİYİ ƏLİYEV RUSLAN MELLİM SİZDƏN XAHİŞ EDİRİK Kİ TÜRKAN QƏSƏBƏSİNDƏ QAZ TAPİLMİR EVLƏRDƏ QAZ ÜZÜNƏ HƏSRƏTİK AZƏR QAZA 30-40 MANAT BORCUMUZ OLAN KİMİ AZ QALA EVMİZİ BAŞMİZA UÇURULAR HÖRMƏTLİ RUSLAN MELLİM NİYE BU VÜQAR MELLİMİN AZERQAZA 390000 MİN BORCU VAR ? BUNUN HAQINDA  HEÇBİR TƏDBİR GÖRÜLMÜR DÖVLƏT EMLAKNI TALAN EDİR . BU ADAM XAHİŞ EDİRİK ADİYYƏTİ ORQANLARDAN VÜQAR MELLİM HAQQINDA BİR ÖLKÜ GÖTÜRSÜNLƏR HEÇ BİR DÖVLƏT MƏMURUNA ELE BİR SELAHİYYƏT VERİLMİYİB Kİ DÖVLƏT ƏMLAKNI TALAN ELESİN VE DÖVLƏTƏ 390000 MİN MANAT DEYERİNDƏ ZİYAN VURSUN İNANIRIQ Kİ HÖRMƏTLİ BAŞ PRAKROLUMUZ KAMRAN ƏLİYEV BU HAQDA TƏDBİR GÖRƏR  TÜRKAN QƏSƏBƏ SAKİNLƏRİ DEYİRLƏRKİ VÜQAR BU QESEBEDEN ÇİXAN  GÜNÜ QURBAN KƏSƏCİYİK ÇÜNKİ BU BİZE QAN UDDURUR AZQALA DƏDƏ BABA YURDLARMIZI QOYUB QAÇMAQ DURMADAYIĞ BU BİZİM CANMIZI YIĞIB BOĞAZMİZA SƏSİMİZDƏ ÇİXALDA BİLMİRİK HEK BİZ QƏSƏBƏ SAKİNLƏRİNƏ ÇÖLƏ GÖZÜ İLƏ  BAXIR BİLMRİK DƏRDİMİZİ KİMƏ DEYEK DEYİRİK İCRA BAŞÇISNIN QƏBULUNA GEDƏCİYİK DEYİR Kİ HARA İSDİYİRSİNİZ GEDİN MƏNƏ HEK ÇƏS HEÇNƏ EDƏ BİLMƏZ MƏNİM ÖZ QANUNLARİM VAR ELƏDƏ  EDECƏM ELNİZDƏN GELƏNİ ARDINIZA QOYMAYİN.XƏZƏR RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTNİN BAŞÇISI ELŞƏN MELLİMDEN QESEBE SAKİNLƏRİ ADİNDAN XAHİŞ EDİRİK Kİ BU VÜQAR MELLİM HAQDA TƏDBİR GÖRÜLSÜN VE QƏSƏBƏ İCRA NÜMAYƏNDƏLİYİ DEYİŞTİRİLİSİN.HÖRMƏTLƏ QƏSƏBƏ SAKİNLƏRİ


Çap et
Oxşar Xəbərlər
yenilə, əgər kod görünmürsə
Sosial şəbəkələr